Waarom met ons samenwerken voor verhuur?

 

 • Discretie, eerlijk-, correct- en openheid staan voorop.
 • Professionele dossier af- en behandeling. Erkende vastgoedmakelaars met 30 jaar ervaring in diverse materies.
 • Dienstverlening en vastgoedactiviteiten aan elkaar gelinkt met blijvende service.
 • Commissie, ereloon en/ of kosten zijn duidelijk omschreven.
 • Bepalen van de reëele huurprijs, gratis op verzoek van de jaarlijkse indexaanpassing.
 • Selectie van kandidaat-huurders, wij staan in voor het zoeken van een degelijke huurder, waarborgdocumenten-inkomsten-historieken-referenties-middelen.
 • Pandbezoeken met kandidaat-huurders na afspraak, ook op zaterdag mogelijk.
 • Wij stellen u de juiste kandidaat voor, u als eigenaar moet bij samenzitten dezelfde gunstige klik hebben.
 • Goede blijvende verstandhouding en communicatie tussen VDSm, verhuurder en huurder; zo worden mogelijkse problemen-van welke aard ook- vermeden.
 • Wij stellen het huurcontract op volgens juridische normen, de recentste huurwetgeving en steeds op maat.
 • Wij verzorgen de wettelijk verplichte plaatsbeschrijving of stellen een beëdigde expert of deskundige aan al naargelang.
 • Bij wanbetaling en huurschade treden wij op in de bemiddeling tussen partijen.
 • Mogelijkheid tot afsluiten van rechtsbijstandverzekering, dubbelborg of woninghuurverzekering.
 • Huurwaarborgregeling met opvolging via specifieke vastgoedorganisatie.
 • Regeling huurdersaansprakelijkheid, eventueel voor de eigenaar met of zonder afstand verhaal.
 • Regelmatig contact met de eigenaar-verhuurder voor informatie en/ of vraagstelling.
 • Publicaties van het te verhuren appartement of woning in kantooretalage, eigen site  en op meerdere websites.
 • Totaalpakket: aanvragen energieprestatiecertificaat, regeling rookdetectoren, overname nutsvoorzieningen, aansluiten bij energieleverancier, huurdersaansprakelijkheidsverzekering, huurwaarborg, huurovereenkomst met bijlagen, plaatsbeschrijving in- en uittrede, online registratie documenten eam.
 • Professionele begeleiding, regelmatige bijscholingen en opleidingen, terreinervaringen zijn waarborg voor concrete en correcte finalisatie van uw dossier.
 • Steeds tot uw dienst.

Contacteer ons voor verhuur